Productes | Alarmes antiincendis

  Protecció contra incendis

 • Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis Alarmes antiincendis

  1. Detecció contraincendis

  a) Convencional:

  La detecció d'Incendis convencional, és aquella, els elements dels quals (detectors, pulsadors,etc.) s'agrupen per zones per a la protecció de les diferents àrees de la instal·lació.

  Quan una zona de detecció o d'alarma manual entra en alarma, es produeix l'avís acústic i lluminós a través de les sirenes.

  - DETECTORS ÒPTICS I TERMOVELOCIMÈTRICS:

  Detector Òptic de fums convencional, fabricat i dissenyat segons normes EN54-7. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum, doblegui LED indicador d'alarma.

  Detector Termovelocimètric convencional fabricat i dissenyat segons normes EN54-5. Compost de circuit termistor d'alta definició, doblegui LED indicador d'alarma.

  - DETECTOR LINEAL DE FUMS I CALOR D'INFRAROJOS:

  Detector lineal de fum i calor ANAR de 3 a 50 i 50 a 100 mts.,basat en equip emissor i receptor, amb reflector fabricat i dissenyat segons normes EN54-12. 
  Permet realitzar la protecció de grans àrees (fins a 1.500m2 per equip) des d'un únic punt en la instal·lació. El detector, està basat en un equip emissor que projecta el feix infraroig fins a un reflector que retorna el senyal transmès, possibilitant protegir de forma lineal l'àrea que travessa el feix de llum infraroja.
  Disposa d'un sistema de compensació automàtica a la pols que compensarà la sensibilitat de l'equip en funció de la brutícia de les seves lents.Alimentació 12 a 24 Vcc.

  - POLSADOR MANUAL D'ALARMA:

  Per a sistema convencionals, equipat amb LED d'alarma, resistències o díode de bloqueig seleccionables mitjançant pont. Resistències disponibles de 470, 680 ohms o contacte DT. 4 terminals per realitzar la connexió del mateix i cristall intercanviable i/o dispositiu mecànic rearmable mitjançant clau. Color vermell.

  b) Analògic:

  La detecció d'Incendis analògica, és aquella que reconeix individualment a cadascun dels detectors, pulsadors, sirenes o mòduls que la conformen, per la qual cosa a l'hora de reflectir una alarma,ens indica el punt exacte, on aquesta es produeix.

  - DETECTOR DE TEMPERATURA ANALÒGIC:

  Fabricat i dissenyat segons normes EN54-5. Compost per un circuit termistor, d'alta definició, LED indicador d'alarma,sortida per a indicador remot, dispositiu de bloqueig automàtic.

  - DETECTOR ÒPTIC DE FUM ANALÒGIC:

  Fabricat i dissenyat segons normes EN54-7. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum, LED indicador d'alarma, sortida per a indicador remot, dispositiu de bloqueig automàtic.

  - MULTIDETECTOR ÒPTIC/TÈRMIC ALGORÍTMIC:

  Fabricat i dissenyat segons normes EN54-1. Compost de càmera de detecció òptica per reflexió de llum i de circuit termistor d'alta definició.LED indicador d'alarma, sortida per a indicador remot, dispositiu de bloqueig automàtic.

  - POLSADOR MANUAL D'ALARMA ANALÒGIC:
  Adreçable per a sistemes analògics. Equipat amb LED d'alarma, mòdul adreçable per a la seva identificació individual i cristall intercanviable. Color vermell.

  c) Detecció automàtica per a activació d'extincions

  És el dispositiu electrònic capaç de gestionar eficaçment la seqüència de Detecció d'Incendi, per poder activar l'extinció automàtica de qualsevol sistema d'extinció per: gas, CO2, escuma, pols, aerosols o ruixadors.

  - CENTRAL D'EXTINCIÓ CAPAÇ DE CONTROLAR UN RISC:

  Certificada segons norma EN12094-1:2003 i marcat CE. La central, incorpora en un sol panell, un sistema de detecció convencional de 2,4 o 8 zones amb totes les seves funcionalitats i un sistema d'extinció d'un risc facilitant la instal·lació de tots dos sistemes en petites i mitges aplicacions. El mòdul d'extinció, redueix la proporció de falses alarmes verificant les condicions d'alarma abans d'activar els dispositius d'extinció. Disposa de sortida per a electrovàlvula controlada mitjançant comparació d'alarmes i zones. Temps de preextinció programable, entrada per a l'activació forçada dels dispositius d'apagat, entrada de presostat, i possibilitat d'inhibir l'extinció abans que es dugui a terme. Polsador per al funcionament manual, automàtic i fora de servei de les sortides.

  d) ASPIRACIÓ DE FUMS:

  Són els sistemes que proporcionen la màxima seguretat:

  L'objectiu principal, és detectar un incendi al més aviat possible. Al més aviat possible es detecti, abans es podrà combatre. Cada segon explica. Els detectors tradicionals solen detectar els incendis massa tarda. El sistema d'aspiració de fums d'alta sensibilitat detecta l'incendi quan s'inicia, fins i tot abans que es vegi el fum i així evitar danys majors.

  2. EXTINCIÓ D'INCENDIS

  a) GRUP DE PRESSIÓ:

  És el encarregat de garantir el subministrament d'aigua als diferents elements d'instal·lació com: BIES, ruixadors o hidrants. D'ell depèn el correcte funcionament de la resta dels elements de la instal·lació.

  b) RUIXADORS AUTOMÀTICS D'AIGUA:

  Les instal·lacions de ruixadors automàtics o sprinklers són concebudes per controlar un conat d'incendi de forma automàtica sense la intervenció humana. Està composta per una xarxa de canonades d'acer amb contingut d'aigua per poder minimitzar el temps de resposta.

  c) BOQUES D'INCENDI:

  Unes de les instal·lacions d'extinció d'incendis més comú és la formada per BIES (Boques d'Incendi Equipades) més conegudes com a "mànegues d'incendi" alimentades per un grup de pressió (si fos necessari) contra incendi i una distribució de canonada d'acer per escometre a cadascuna de les BIES que formen la instal·lació.

  d) COLUMNES SEQUES:

  Les instal·lacions de columna seca, són concebudes per a un ús exclusiu dels serveis d'emergència en edificis on l'altura és elevada.Els sistemes de columna seca, estan composts per una xarxa de canonades que es troben buides fins al moment del seu ús.

  i) HIDRANTS D'INCENDIS:

  Els Hidrants d'Incendis són preses d'aigua per a ús exclusiu del Cos de Bombers. Estan ideats, perquè en un moment donat, els bombers recarreguin les cisternes dels vehicles d'extinció, bé sigui per extingir un incendi a l'edifici adjacent o en un altre proper.

  f) EXTINTORS:

  És un envàs metàl·lic (bombona o cilindre d'acer) que conté un agent extintor d'incendis a pressió, de manera que en obrir una vàlvula, l'agent surt per una mànega que s'ha de dirigir a la base del foc.Generalment, tenen un dispositiu per a prevenció d'activat accidental, el qual, ha de ser deshabilitat abans d'emprar-ho.

  Els hi ha de diferents grandàries i el contingut varia des d'1 a 250 kgs. d'agent extintor.

  Segons l'agent extintor es pot distingir entre:

  -Extintors de Pols Química seca.
  -Extintors de CO2.
  -Extintors per a metalls.