Savi especialistes en sistemes de seguretat a Barcelona

  Alarmes perimetrals

 • Alarmas exteriores

  a) Detectors exteriors

  a) DETECTORS EXTERIORS: Són equips electrònics exteriors capaços de detectar presència de moviments (persones, animals, vehicles, etc.), produint un senyal emprat normalment per activar una alarma o pre-alarma.

  Existeixen diversos tipus de volumètrics:

 • Contacto magnético

  - BARRERES INFRAROGES PER FEIXOS:

  Vàlides per a interior o Exterior. Detecció per tall simultani dels feixos. Selecció de freqüències.

  Disposen de control automàtic de guany. Punter òptic per facilitar l'alineació. Regulació horitzontal-vertical simultània de tots els feixos. Anàlisi filtrada digital per a condicions ambientals adverses. Sortida per a desqualificació de falses alarmes. Protecció anti-entelament. Sortida de mesurament d'alineació per a un ajust precís.

 • Contacto magnético

  - BARRERES MICROONES:

  Barrera digital per a exteriors. Diversos abastos. Tecnologia digital microprocessada. Canales per evitar influències d'altres barreres microones. Camp de detecció molt estret. Configuració i alineació molt senzilles mitjançant voltímetre. La barrera, és completament eficient fins i tot amb diferències de: altura, vents, gespa, neu o pluja.

 • Contacto magnético

  - DETECTOR INFRAROIG PASSIU:

  Processament digital del senyal. Canals PIR amb tecnologia de correlació digital per descartar falses alarmes. Immune contra mascotes . 2 àrees de cobertura de detecció per a una estabilitat superior.

  Abast ajustable gran angular fins a 12mts.

  El mètode de detecció, està basat en un PIR ajustable. Carcassa amb protecció contra llum solar directa, pluja, neu, vent i aus.

 • Contacto magnético

  - DETECTOR DOBLE *TECNOLOGIA:

  Processament digital del senyal. Canales amb microones amb tecnologia de reconeixement de moviments oscil.lants i canals PIR amb tecnologia de correlació digital per descartar falses alarmes, tals com a animals domèstics, reflexions, canvis bruscs de temperatura i elements oscil.lants.

  Alerta d'antiemmascarament i "lent bruta" mitjançant canals ANAR actius.

  Carcassa contra llum solar directa, pluja, neu, vent i aus.

 • Contacto magnético

  b) SISTEMA CABLE SENSOR:

  Analitzador de cable sensor, per a tanques de malla i electrosoldades. Fins a 300 mts.de cable (entre cable sensor i no sensor). Detecció de grimpat i del tall de la tanca.

  Processament digital del senyal. Sistema de control automàtic de condicions ambientals. Pràcticament immune al vent, pluja i neu.

  Ajustos de sensibilitat, temps d'integració i comptador d'impulsos.Sortides de relé d'alarma, i de relé de sabotatge per cort del cable o obertura de la caixa. Sortida d'àudio per a confirmació. Protecció per a intempèrie.

  Alta immunitat a les interferències electromagnètiques.