Savi especialistes en sistemes de seguretat a Barcelona

  Instal.lacions sistemes seguretat

 • Sistemes intrusions i robaments

  Intrusions

  Els Sistemes de Seguretat d'Intrusió, a més de tenir un efecte dissuasori, tenen un efecte real de funcionament davant qualsevol tipus de robatori o intrusió, ajudant a protegir: persones, propietats, béns i actius durant les 24h del dia.

  Davant qualsevol tipus d'incidència vandàlica, automàticament es posa en marxa tot un dispositiu de seguretat perquè existeixi una protecció totalment efectiva, amb transmissió directa de cada senyal de qualsevol equip instal·lat a la sala de control, amb la conseqüent actuació de vigilància pertinent i fins i tot enviament dels cossos de seguretat si fos necessari.

 • Seguretat perimetral

  Perimetral

  Els Sistemes Perimetrals, tenen com a finalitat detectar a l'intrús en el moment que accedeix a la part exterior d'un habitatge o edifici, ja pugui ser: jardí, pati, etc.

  És el primer anell de la seguretat, al més aviat possible es detecti una intrusió, major capacitat de reacció i menors seran els danys ocasionats.

  Les noves tecnologies de detecció i la major capacitat de verificació de les alarmes, permeten dissenyar perímetres de seguretat fiables en quan a detecció i falses alarmes.

 • Videovigilància

  Videovigilància CCTV

  La videovigilància és un sistema de seguretat modern dissenyat per supervisar gran diversitat d'ambients i activitats.

  El sistema, grava imatges captades per les càmeres de seguretat, les quals poden ser reproduïdes de manera local (gravadors o basat en xarxes IP), o poden estar controlades de manera remota des d'una sala de control on es pot configurar la seva panoràmica, enfocament, inclinació i acostament.

  A més aquests sistemes poden ser controlats per un programari intel·ligent de detecció de moviment, que facilita al sistema posar-se en estat d'alerta quan alguna cosa es mou davant de les càmeres.
  La claredat de les imatges pot ser excel·lent, es pot transformar de nivells foscos a clars.

  Totes aquestes qualitats, fan que l'ús del CCTV hagi estat el sistema de seguretat que més ha crescut en els últims anys, podent-se utilitzar en diversitat d'instal·lacions tals com: Bancs, Centres Comercials, Vies de Circulació, Aeroports, Negocis i Habitatges particulars.

 • Control accessos

  Control d'accessos

  És un sistema de seguretat que controla i restringeix els accessos a les instal·lacions per preservar la seguretat de les mateixes, mitjançant un conjunt de mecanismes i protocols prèviament establerts amb els quals s'autoritza o desautoritza l'accés relacionat a cada usuari.

  -Controla: Qui, Quan i Per On s'accedeix a les seves instal·lacions.
  -Restringeix l'obertura de portes o accessos mitjançant algun mitjà mecànic.
  -Registra i Audita els esdeveniments d'accés per Usuari i per Accés.
  -Permet funcions addicionals de seguretat i funcionalitat.

 • Sistemes antiincendis Sistemes contra incendis

  Contraincendis

  Aquests sistemes, constitueixen un conjunt d'equipaments diversos integrats en les dependències dels edificis. Actualment, les característiques d'aquests sistemes estan regulades pel Codi Tècnic de l'Edificació.
  L'objectiu d'aquesta protecció contra-incendis, és preservar de forma eficaç les: persones, béns i l'entorn dels perills del FOC.

  Es basa en dos tipus de mesures:

  1.- Mesures de Protecció Activa.
  Són mesurades dissenyades per assegurar l'extinció de qualsevol conat d'incendi el més ràpidament possible i evitar la seva extensió a l'edifici. Es poden considerar dues mesures:

  * Mesures de Detecció Electròniques d'Incendis: basades en la detecció de fums i temperatura (Detectors Iònics, Òptics, Tèrmics i Barreres lineals).
  * Mesures d'Extinció d'Incendis (Manuals o Automàtics):

  - Manuals: Extintors, BIES, Hidrants, Columna seca.
  - Automàtics: Sprinkles, Cortines d'Aigua, Escuma, Gasos, Pols.


  2.-Mesures de Protecció Passiva.
  Són mesures que tracten de minimitzar els efectes nocius de l'incendi una vegada s'ha produït. Alguns exemples són:

  -Comportes en conductes d'aire.
  -Portes Tallafocs.
  -Senyalització i Il·luminació d'Emergència. 

Sistemas seguridad Barcelona