Savi especialistes en sistemes de seguretat a Barcelona

  Alarmes d'intrusió

 • Alarmes d'intrusió

  a) Detectors volumètrics

  Són equips electrònics capaços de detectar presència de moviments (persones, animals ,vehicles , etc.), produint un senyal emprat normalment per activar una alarma.

  Existeixen diversos tipus de volumètrics:

  - DETECTOR INFRAROIG: Emet uns rajos infrarojos i detecta el moviment del cos calent.

  - DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA: Efectua detecció més eficaç, combinant dues tecnologies: La Infraroja i la de Detecció de Moviment mitjançant ones.

  - DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA EXTERIOR: Mateixes característiques que l'anterior per a zones exteriors.

 • Contacte magnètic

  b) Contacte magnètic

  És un sensor d'obertura integrat per 2 unitats confrontades en una posició determinada que davant la separació d'aquesta, produeix un canvi d'estat, el qual, acciona l'alarma o un senyal d'avís. S'utilitza per a protecció de portes, finestres, caixa forta etc.

  Existeixen diversos tipus de CONTACTES:

  -CONTACTES D'ENCASTAR. 
  -CONTACTES DE SUPERFÍCIE.
  -CONTACTES DE SÒL.

 • Detectors sísmics

  c) Detectors sísmics

  Els Detectors Sísmics, han estat dissenyats per detectar les vibracions produïdes per diferents tipus d'utensilis tals com: trepants, martells, llances tèrmiques, eines de precisió hidràuliques o mecàniques etc.

  Analitzen les vibracions i avalua el rang de freqüència per proporcionar una detecció fiable. Detecta les vibracions en un radi d'1,5 a 14 metres, depenent del material i l'objecte a protegir.

  Per tot això, ens permet una activitat al voltant de la zona protegida sense falses alarmes.

 • Detectors de trencament de cristall intel.ligent

  d) Detectors de trencament de cristall intel.ligent

  Aquests equips, utilitzen una tecnologia microprocessada per prendre mostres de l'acústica de l'àrea a protegir, per determinar quan ocorre el trencament del vidre, la qual cosa assegura que la detecció, no s'activa amb uns altres ruidos.la aplicació d'aquests equips, són para: Finestres, Llunes , Aparadors, Claraboies, etc.

 • Generador de boira

  e) Generador de boira

  És un dispositiu que s'utilitza com a complement als sistemes de seguretat convencionals, no com a detector, però sí produeix la capacitat de dissuadir als intrusos mitjançant l'ompliment de l'àrea a protegir amb una boira totalment innòcua que eviti la visió total o parcial de l'intrús. Al no veure, no pot robar.